5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 8. Maddesi gereğince adli sicil bilgilerinin başvuru sahiplerine verilmesi amacıyla Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan "Adli Sicil Belgelerinin Kaymakamlıklarca Verilmesine Dair Hizmet Entegrasyonu Protokolü" kapsamında "Adli Sicil Sorgulama Modülü" geliştirilerek 01.02.2014 tarihi itibariyle uygulamaya geçileceği Bakanlığımızca bildirilmiştir.

       Valiliğimiz Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yetkilendirme Kaymakamlığımıza yetkilendirme yapılmıştır.. 01.02.2014 tarihi itibariyle "Adli  Sicil Sorgulama" işlemlerini Kaymakamlığımız yürütecektir.