-İlçe Malmüdürlüğü Hizmet Standartları  
-Muhasebat Hizmet Standarları  
-Milli Emlak Servisi Hizmet Standartları 
-Gelir Servisi Hizmet Standartları